znakovanijerecmiminek-600x300.png

Montessori

Někteří lidé si myslí, že Montessori je "další výkřik moderní doby", není tomu tak. Maria Montessori žila v Itálii mezi roky 1870 a 1952. Publikovat svou činnost začala v roce 1910, takže Montessori metoda je více než 100 let stará. Na její aktuálnosti se však nic nezměnilo. Právě naopak.

 

Maria Montessori

Maria Montessori byla italskou lékařkou a zároveň zakladatelkou Montessori pedagogiky. Vystudovala medicínu, filosofii, psychologii a velmi aktivně se zabývala pedagogikou,  antropologií a biologií.

Italská lékařka, která svůj život zasvětila výchově a vzdělávání dětí. Dlouhodobá pozorování  a vlastní praxe ji přivedla k zajímavému zjištění. Poskytneme-li dětem inspirující, klidné  prostředí a vhodné pomůcky, jsou schopny samostatného rozvoje i osvojení potřebných  vědomostí a znalostí bez direktivního vedení dospělých.

Svoji metodu si v praxi ověřila poprvé v roce 1907, kdy založila první Dětský dům, který se setkal s mimořádným úspěchem. Postupně opustila všechny ostatní aktivity a věnovala se  pouze rozvoji své vlastní výchovné metody, která se stala uznávanou a provozovanou po  celém světě. Její filosofie je rozšířena v různých zemích a s principy této pedagogiky pracuje stovky zařízení po celém světě

 

Hlavní myšlenky Montessori metody

 

Co jsou to "senzitivní období" ? 

Maria Montessori skrze svou práci zjistila, že děti ve věku od 0 do 6 let prochází tzv. senzitivními obdobími (či fázemi), během kterých obzvlášť snadno přijímá vybrané informace a dovednosti. Proto je velmi důležité dítě sledovat a odhalovat tak, v jaké fázi se právě nachází.

 

Zde je přehled senzitivních období dle Marie Montessori:

 

Co je to "absorbující mysl"?

"Objev dítěte", který Maria Montessori učinila, přinesl velkou změnu ve vzdělávání předškolních dětí.

O mysli dítěte poté začala mluvit jako o "absorbující mysli" díky schopnostem dítěte učit se a asimilovat poznání ze světa kolem sebe bez úsilí a vědomého záměru dítěte. Já svými slovy říkám, že děti jsou jako otevřené nádoby a vše, co v ranném věku absorbují jim přinese spoustu dobrého po celý jejich život. Jejich mysl není zatížena starostmi. Děti žijí tady a teď, neřeší co bylo nebo co bude a proto mají spoustu prostoru pro absorbování všeho, co se děje kolem nich, co právě prožívají, nebo poznávájí. 

Co je to "připravené prostředí"?

"Připravené prostředí" doma či ve škole se řídí velikostí dítěte. Děti by měly snadno dosáhnout na vše potřebné a měly by si být schopny pomoci samy (sundat bundu z háčku, vyndat si vlastní často používané oblečení ze skříně, vyndat hračku a opět ji uklidit na její místo, atd.) Pokkud dáte dětem více prostoru v samoobsluze, mnohonásobně se vám to vrátí v čase, který nemusíte věnovat činnostem, které děti zvládnou již hravě sami právě proto, že jste jim připravili věci do jejich dosahu. 

Ruka je nástroj ducha 

práce rukama je základ pro pochopení jevů, rozvoj myšlení a řeči. „Od uchopení k pochopení“, „od rozvoje smyslů k chápání, od chápání k myšlenkám, od myšlenek k morálnímu přístupu“.

Svobodná volba – dítě si vybírá kdy, kde a s kým bude pracovat, dítě má svobodu výběru a rozhodování, ale zároveň i zodpovědnost za tuto volbu, která musí respektovat své okolí.

Polarizace pozornosti

Schopnost dítěte intenzivně a dlouhodobě se soustředit na práci. Skládá se ze tří fází – (1) dítě hledá, zdá se, že je roztěkané), (2) soustředěnost – nejdelší fáze, dítě našlo, co ho zaujalo a pracuje, (3) nasycení – dítě ukončí práci, uklidí, je spokojené a klidné. K polarizaci pozornosti vedeme dítě prostřednictvím cvičení praktického života. Vedeme ho ke koncentraci pozornosti, k sebekontrole a rozvoji jemné motoriky.

Práce s chybou 

Maria Montessori tvrdila, že chyby mají svůj význam v procesu učení a je třeba s nimi pracovat. Její pomůcky mají zabudovánu tzv. kontrolu chyby, která dá dítěti možnost vlastní chybu odhalit a opravit. Díky tomu dítě získá více samostatnosti, nezávislosti a dokonce i jistoty.

Heterogenní skupiny 

děti pracují ve věkově smíšených skupinách (1-3, 3-6, 6-9, 9-12 let). Toto uspořádání podporuje demokratické principy rozhodování, spolupráci, ohleduplnost, trpělivost, toleranci, vzájemnou pomoc, ale i vzájemnou inspiraci a získávání sociálních dovedností.

 

"Když se děti narodí, nesou si s sebou jen svůj potenciál."

                                                                                                              Maria Montessori

"Raději než reagovat na určité konečné chování dítěte, snažte se přjít na jeho potřeby vedoucí k tomuto chování. To co dospělí často považují za zlobení, má většinou odstranitelný důvod. "

                                                                                                            W. a M. Searsovi

 

 

 

© 2016 - 2018 Kurzy Pavlína