×

Kurzy

DOPOLEDNÍ KURZY

ChytroHrátky pro děti od 1-3 roky s doprovodem

Kurz je tvořený na základě pravidel a zkušeností Márie Montessori, hrajeme si a povídáme společně v rámci daného prostoru. Respekujeme jeden druhého a učíme se společně. Každý týden společně povídáme, pozorujeme, objevujeme, někdy i vyrábíme a hrajeme s pomůckami, které připravím na koberečcích. Děti rozvíjí zejména jemnou motoriku, maminky nacházejí nová přátelství a parťáky na společné příjemné chvíle mimo kurz. Přirozenost a zlatá střední cesta jsou slova, kterými bych ráda charakterizovala vše, co nás kurzem provází.

Hrajeme si chytře spolu, ukazujeme zodpovědnost i svobodu, jsme s dětmi tady a teď, učíme se oblíbené básničky nazpaměť. 

Tanečky pro kluky a holčičky od 2 let s doprovodem

Tanečky pro kluky a holčičky od 2 let s doprovodem 

Každá lekce tanečků je věnována nějakému zvířátku, ke kterému si zazpíváme písničku s tanečkem a nebo se naučíme pohybové říkadlo. Kroužek je také veden v duchu písniček a tanečků z CD Tanec Houbiček a písniček o zvířátkách většinou od Míši Růžičkové. Součástí každé lekce je použití hudebních nástrojů, při kterých si vždy zazpíváme známé lidové písničky.

V některých lekcích stavíme malou tzv. opičí dráhu, aby děti trénovaly koordinaci těla, rovnováhu apod. V některých lekcích také tvoříme malé zdobení, čelenku, či maluji děti na obličej, pokud chtějí. 

Montessori dílničky pro kluky i holčičky 1,5 – 4 roky s doprovodem v milém prostředí Kbelské Cestičky

Montessori dílničky trvají 1h a 45min. Děti se tak v připraveném prostředí stihnou soustředit přesně tolik času, kolik potřebují, jakmile si oblíbí některou z mnoha aktivit. V lekcích se společně zdravíme a pak následuje již samostatná soustředěná práce s dítětem vybranou pomůckou. V rámci jedné lekce se lze i nasvačit v příjemné kuchyňce, popovídat s ostatními a navázat nové kontakty. Skupinky jsou ucelené, abychom dětem i rodičům dopřáli setkávání v úzkém, již známém sociálním prostředí.
 

ODPOLEDNÍ KURZY

JEDUEDU - LEGO DUPLO Poznáváme EMOCE

Kurz pro děti 3-5 let

Na kurzu Poznáváme emoce dětem přirozenou a zábavnou cestou vysvětluji, co jsou emoce, pocity a jak je rozpoznávat. Děti na základě předloženého příběhu a vlastních zkušeností modelují postavy různých charakterových rysů, vyjadřují jejich nálady a emoce, rozpoznávají co mají společného a čím se odlišují.

K výuce je využívána souprava LEGO DUPLO®, která slouží k modelování postav včetně tváří vyjadřujících různé emoce. Děti tak mohou vyjádřit charakter nebo emoce konkrétních postaviček. 

Souprava také obsahuje osm oboustranných námětových karet, které dětem pomohou a inspirují je při modelování postav. Každá z postav představuje nějakou emoci zobrazenou v kontextu nějaké běžné situace z prostředí Duhové školky.

Přínos pro dítě:

 • Poznání sebe sama
 • Učí se spolupracovat
 • Učí se emoce rozpoznávat a pochopit je
 • Učí se emoce projevovat
 • Učí se na emoce reagovat

JEDUEDU - LEGO DUPLO STEAM PARK

Kurz pro děti 3 -5 let

Kurz Steam Park navazuje volně na kurz s emocemi a vychází z dětské vrozené zvědavosti a touhy poznávat, vytvářet a prozkoumávat svět. Se speciálně vytvořenou stavebnicí a vzdělávacím programem proniknou do tajů vědy, techniky, technologií, umění a matematiky (STEAM) skrze tvůrčí hru. 

Možnosti jsou obrovské a to díky tomu, že z dětí se stávají konstruktéři STEAM parku, který je plný dynamického pohybu, zábavných her a scének, ke kterým se využívají speciálně zvolené kostky LEGO® DUPLO®. S každým výletem do STEAM parku děti formou zábavy a hry pronikají hlouběji k porozumění pojmů jako je rychlost, pohyb, měření a celkové řešení problémů.

Děti rozvíjejí:

 • Kreativitu
 • Týmovou spolupráci
 • Prostorové a technické vidění
 • Poznání základních fyzických zákonitost

JEDUEDU – LEGO DUPLO VYPRÁVÍME PŘÍBĚHY

Kurz pro děti 4 -5 let

Kurz Vyprávíme příběhy odhalí dětem svět plný příběhů a fantazie. Hravou formou skrze jedinečné a poutavé příběhy podporujeme v dětech kreativitu a představivost. Pomocí této aktivity rozvíjejí své jazykové a poslechové dovednosti. Každý může vyprávět svůj příběh!

K výuce je využívána souprava LEGO DUPLO®, která slouží k sestavování scén příběhů, o kterých si děti s lektorkou povídají. Děti tak mohou prostřednictvím kostiček vyjádřit své nápady a myšlenky. Sestava je určena pro skupinovou práci až osmi dětí. 

Přínos pro dítě:

 • Poznání sebe sama
 • Učí se spolupracovat
 • Rozvoj řeči a poslechových dovedností

JEDUEDU – LEGO DUPLO KÓDOVACÍ EXPRESS

Kroužek LEGO DUPLO Kódovací Express umožňuje dětem objevovat nejzákladnější koncepce kódování již v útlém věku. Děti uvedou klasický vlak do života s akčními kostkami spolu s volitelnou aplikací. Mimo vláčku budou děti využívat další kostičky, které budou podle daného tématu rozmisťovat podél trati. Koncept kroužku je sestaven tak, aby pomohl dětem porozumět základním předčasným koncepcím kódování hravou a srozumitelnou formou. Učíme se ovládat vláček a poznávat zákonitosti kódování, ale také zákonitosti dopravních prostředků, zejména pak vlaku a železnice jako takové, učíme se dopravní značky, různá povolání, popisujeme emoce, roční období apod.

Děti se učí rozvíjet dovednosti:

 • důvěra
 • spolupráce
 • tvořivost

JEDUEDU – PROGRAMUJEME S CUBETTEM

Kurz pro děti 5 -7 let

Na kurzu pomáhám dětem proniknout do základů programování. K výuce používám programovací hračku, která je inspirovaná přístupem Marií Montessori. Přátelského robota jménem Cubetto lze rozpohybovat za pomocí jednoduchého programovacího jazyka bez jakékoliv předešlé znalosti této tématiky.

Během lekcí děti prožijí s Cubettem různá dobrodružství, která je zavedou například do vesmíru či se potopí s ponorkou do hlubin oceánu. Vedle pochopení základu programování pomocí rozpohybování robota Cubetta se tak děti dozvědí ještě mnoho zajímavých informací z výprav, které s ním prožijí. A vyrobí si k jednotlivým tématům zajímavé výrobky, plní úkoly. 

Kroužek je koncipován, aby děti již od nízkého věku získávaly znalosti v oblasti STEM, jenž propojuje několik směrů dohromady (věda, technologie, technika a matematika) a jako celek jim dává smysluplnější význam.

Děti se při hodinách zdokonalují:

 • v sociálně-emoční sféře
 • rozvíjet kreativní a logické myšlení
 • v matematice
 • komunikaci a rozšiřování slovní zásoby
 • týmové práci
 • v respektu a trénování trpělivosti